Therapeutische Voetmassage

Voor de behandeling van zowel fysieke als psychische klachten zijn er vele verschillende massagetechnieken om lichaam en geest te stimuleren zichzelf te genezen.

De behandelingen duren 45 tot 60 minuten en worden door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed.

Stimuleren zelfgenezend vermogen

Door de reflexzones te masseren wordt de doorbloeding, lymfe- en energiedoorstroming gestimuleerd en worden afvalstoffen sneller afgevoerd. Hierdoor wordt de gezondheid hersteld en verminderen of verdwijnen klachten. De vitaliteit neemt toe en lichaam en geest ontspannen en het zelfgenezend vermogen wordt gestimuleerd.

Aanvulling op behandeling arts

De meest uiteenlopende klachten zijn hiermee te behandelen en daarnaast kan de massage aanvullend gebruikt worden op de behandeling van de arts.

Geen bijwerkingen

De behandeling kent geen bijwerkingen en kan de bijwerkingen van geneesmiddelen beperken of neutraliseren.

Eeuwenoud

Al eeuwenlang bewijst voetreflexmassage zijn effectiviteit. De Chinezen pasten deze therapie al 4500 jaar geleden toe en doen dat nog steeds met succes.
Van de Egyptenaren is bekend dat artsen voetreflexmassage 2500 jaar geleden al toepasten.
In de loop van de eeuwen zijn er grote verschillen ontstaan tussen de Westerse en de Chinese voetreflextherapie.
Beide systemen zijn werkzaam en vullen elkaar prima aan.

Meridianen en acupunctuurpunten

De Chinese voetreflexmassage maakt gebruik van de meridianen en acupunctuurpunten op voeten en onderbenen, maar ook op handen en onderarmen. Deze punten worden ook gebruikt in de acupunctuur. Het verschil is dat een andere techniek wordt gebruikt om de punten en meridianen te stimuleren.
Bij voetreflex wordt gemasseerd met verschillende technieken. Soms kan het gevoelig zijn op bepaalde punten, maar door de meeste klanten wordt dit omschreven als ‘lekkere pijn’. Ze voelen aan dat deze pijn nodig is en goed doet, wat een heel andere beleving geeft.
Het voordeel van de Chinese massage is dat het eigenlijk altijd prettig aanvoelt en dus ook ontspant.

Westerse reflexologie

De westerse reflexologie is soms wat steviger, maar ook aangenaam en beperkt zich tot de voeten. Deze massage is gebaseerd op de oude kennis dat alle lichaamsdelen reflexzones hebben op de voeten. De techniek is in het westen opnieuw 'uitgevonden' en verder ontwikkeld.

Energetische massages

Tenslotte pas ik ook energetische massages toe, zoals chakramassage, auramassage, polariteitsmassage, zonnevlechtmassage en metamorfosemassage, die werken allemaal op een dieper niveau en zijn nooit pijnlijk maar altijd zacht en ontspannend.

Wat kun je ermee bereiken?

De praktijk heeft laten zien dat met deze therapie zowel op fysiek als op psychisch gebied in veel gevallen aanzienlijk of anders toch enig resultaat te bereiken is op heel diverse, ook chronische klachten. Er is op voorhand natuurlijk nooit garantie op succes. Met iedere cliënt worden tijdens de eerste sessie de verwachtingen van de behandeling besproken. Soms is een klacht al na één massage verdwenen, maar vooral bij chronische klachten zijn meestal meerdere sessies nodig.

Anamnese

Tijdens de eerste sessie wordt een anamnese afgenomen, waarbij allerlei vragen worden gesteld. De massage is namelijk niet alleen gericht op een symptoom, maar richt zich op de mens als geheel.
Een ziektebeeld vertoont meestal een samenhang met diverse factoren.
De Chinezen zien op een andere manier vaak een samenhang tussen diverse, ogenschijnlijk heel verschillende klachten. Het gaat dus om de mens als geheel van lichaam en geest.

Hoe lang duurt een behandeling?

Een eerste consult met anamnese duurt ongeveer 90 minuten. Een therapeutisch reflexzonemassage duurt 45 tot 60 minuten.

Wanneer geen voetmassage, contra-indicaties

In uitzonderlijke gevallen is het beter geen reflexzonetherapie toe te passen. Maar dan beperkt dit zich tot sommige massages of reflexzones dan wel acupunctuurpunten. Kans op psychoses tijdens een behandeling is een contra-indicatie. Bij tumoren is de reflexzone van de tumor uitgesloten. Bij zwangerschap mogen sommige acupunctuurpunten niet gemasseerd worden.

Elke therapeut behoort de kennis hierover te beheersen. Daarom is bijna geen situatie te bedenken waarin geheel geen massage mag worden gegeven.

Corona update

Geachte cliënt, gelukkig mag ik u weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren. 

• Ik plan mijn afspraken zo ruim, dat u geen andere cliënten tegenkomt; 

• Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts, nieuw opgetreden buikklachten of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken, ook als de klachten vlak voor de afspraak optreden. Natuurlijk wordt ook dan de behandeling niet in rekening gebracht;  

• Kom altijd alleen; 

 U kunt zelf twee handdoeken mee te nemen en eventueel een handdoek voor over het hoofdkussen als u dit prettiger vindt en uw eigen flesje water voor na de behandeling; 

• Neemt u verder zo min mogelijk spullen mee en stop uw spullen die noodzakelijk zijn weg in uw tas of jaszak;

• Vlak vóór de afspraak, voordat u binnenkomt, stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet of behandelen veilig kan; 

 Ik zet de voordeur voor u open en wacht in de hal tot u op de behandeltafel heeft plaatsgenomen, dan neem ik mijn plaats in op de behandelkruk om zoveel mogelijk de voorgeschreven 1,5 meter in acht te nemen; 

 Bij binnenkomst èn voor vertrek kunt u uw handen desinfecteren met de handgel die onder de kapstok staat; 

• Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep; 

• Als u of ik dat voor het gevoel van veiligheid prettiger vindt kunnen wij mondkapjes opdoen die de ander beschermen in geval van onverhoopt hoesten of niezen. Ik heb mondkapjes in huis, daarnaast kan ik een gezichtsscherm opzetten om toch de handen en armen te kunnen masseren;

• Na de behandeling verlaat ik de praktijkruimte voordat u van de behandeltafel komt, en ga mijn handen wassen, dan wacht ik op u in de hal op 1,5 meter afstand om (indien gewenst) een nieuwe afspraak te maken; 

• Contante betaling is niet mogelijk, achteraf overmaken of eventueel pinnen 

• Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk; 

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. 
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, reflexzonetherapiebehandeling
 • de kosten van het consult