Contactgegevens:

Vanaf 20-10-2021 neem ik geen nieuwe cliënten meer aan, mijn praktijk stopt per 31-12-2021

Drie van mijn geaccrediteerde collega's zijn bereid cliënten van mij over te nemen, dit zijn hun websites:

In Vlissingen https//www.agnesvoetreflex.nl en https//www.Jea-Bo.nl

In Heinkenszand: https//www.praktijkchristianvandebeek.nl

 

 

Corona update

Geachte cliënt, gelukkig mag ik u weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren. Ikzelf ben tweemaal gevaccineerd tegen Covid19.

• Ik plan mijn afspraken zo ruim, dat u geen andere cliënten tegenkomt; 

• Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts, nieuw opgetreden buikklachten of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken, ook als de klachten vlak voor de afspraak optreden. Natuurlijk wordt ook dan de behandeling niet in rekening gebracht;  

• Kom altijd alleen; 

• Het toilet is (bij voorkeur) tijdelijk niet te gebruiken;

U kunt zelf twee handdoeken mee te nemen en eventueel een handdoek voor over het hoofdkussen als u dit prettiger vindt en uw eigen flesje water voor na de behandeling; 

• Neemt u verder zo min mogelijk spullen mee en stop uw spullen die noodzakelijk zijn weg in uw tas of jaszak;

• Vlak vóór de afspraak, voordat u binnenkomt, stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet of behandelen veilig kan; 

Ik zet de voordeur voor u open en wacht in de hal tot u op de behandeltafel heeft plaatsgenomen, dan neem ik mijn plaats in op de behandelkruk om zoveel mogelijk de voorgeschreven 1,5 meter in acht te nemen; 

Bij binnenkomst èn voor vertrek kunt u uw handen desinfecteren met de handgel die onder de kapstok staat; 

• Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep; 

• Om de afstand tussen uw en mijn gezicht zo groot mogelijk te maken staat de behandeltafel in een stand waardoor u (bijna) plat ligt; 

• Als u of ik dat voor het gevoel van veiligheid prettiger vindt kunnen wij mondkapjes opdoen die de ander beschermen in geval van onverhoopt hoesten of niezen. Ik heb mondkapjes in huis;

• Na de behandeling verlaat ik de praktijkruimte voordat u van de behandeltafel komt, en ga mijn handen wassen, dan wacht ik op u in de hal op 1,5 meter afstand om (indien gewenst) een nieuwe afspraak te maken; 

• Contante betaling is niet mogelijk, achteraf overmaken of eventueel pinnen 

• Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk; 

 

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, reflexzonetherapiebehandeling
 • de kosten van het consult